Om utdebitering av föreningsavgifter

Publicerad fredag 10 feb, 13:01

Utdebiteringen av föreningsavgifter som skulle ske nu i januari kommer att försenas p.g.a av att samfälligheter numera är skyldiga att
redovisa moms och föreningen har ansökt om detta hos Skatteverket.

Ytterligare information kan lämnas av föreningens kassör.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.