GA:8 Båthamnar

Allmänt

Vid köp av fastighet som har andel i GA:8 Hamn erhålles rätt att disponera en båtplats. Denna tilldelas fastighet efter genomgång av en kölista. Det innebär att man i regel inte tilldelas samma båtplats som den förre fastighetsägaren disponerat. För tomt som saknar andel i hamn och önskar köpa andel finns ibland andel till salu. Kontakta hamnansvarig för information.

Hamndagar

Vi har två hamndagar per år där vi hjälps åt att ta upp bommar och rensa, laga och underhålla det vi kan. Generellt är Hamndagen sista lördagen i maj och sista lördagen i september. Variation kan förekomma.

Y-bommar

På brygga C är det tillåtet med Y-bommar under sommaren. På övriga bryggor får inga nya Y-bommar monteras utan godkännande av Hamnansvarig i styrelsen. Y-bommar skall tas upp senast den 15 oktober. Anledningen är att de riskerar att brytas sönder pga is samt att bryggan tar skada pga nerlastning och behöver "vila". Ingen förvaring av Y-bommar på bryggorna under vintern. Skälet är att Y-bommar nerlastar bryggorna och förkortar bryggans livslängd. Det finns uppläggningsplats på land och vi har gemensamma iläggnings- och upptagningsdagar vår och höst, för datum se Kalender. Bommar som inte är upptagna efter det fastställda datumet upptages på ägarens bekostnad.

Förtöjning

Använd minst 4 fendrar för att inte skada Dina grannars båtar och för att skydda Din egen båt.

Säker förtöjning
Försäkringsbolagen kräver att Du “förtöjer för storm”. Detta är att rekommendera både för Din båts- och för Dina grannars säkerhet. Ingen vill ha sin båt skadad av en bristfälligt förtöjd båt! Har man inte sin båt ansvarsförsäkrad kan det bli mycket dyrbart, därför kräver föreningen att båt vid våra bryggor skall vara minst ansvarsförsäkrade för att skydda dig som båtägare.


Rätt förtöjning
2 linor fram med ryckdämpare, t.ex fjädrar, och 2 linor bak samt en ordentlig bojsten (minst 50-60 kilos vikt i vattnet för roddbåt, för tyngre båtar minst 10-20% av båtens vikt). Inga linor som bryts ner av solen (= färgade linor). Använd ej krokar då de lätt öppnar sig. Tänk även på att karbinhakar och så kallade säkerhetshakar inte är godkända av försäkringsbolagen. Naturligtvis har man fendrar för att skydda både sin egen båt och båtgrannarnas. Ankare får inte användas för förtöjning i hamnen.

Förhindra båtstöld!
Ringarna i bryggan, som sitter med fransk skruv, är inte avsedda för att låsa kätting i. De kan lossas fort och enkelt med en skiftnyckel. Använd istället t.ex Y-bommen för säkrare förankning och en säkerhetskedja. Kedja och låsets klass kan försäkringsbolaget upplysa om vilka krav det har för att försäkringen skall gälla. Vi har till och från precis som andra båthamnar i området problem med stölder. Var uppmärksam och håll ögonen på okända.

Sjösättningsramp

Vår sjösättningsramp på Långskär klarar max 1000kg. Medlemmar kan kontakta hamnansvarig för att lösa ut en egen nyckel som passar till sjösättningsrampen och vägbomen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.