GA:2 Vägar och grönområden

Allmänt om vägar och grönområden

GA:2 omfattar ett drygt 1 mil långt vägnät samt stora grönområden. I GA:2 är både de äldsta fastigheterna som fanns innan tomtområdet exploaterades, och tomtområdets fastigheter andelsmedlemmar. För trädfällning utanför våra friköpta tomter krävs marklov från kommunen och tillstånd av samfälligheten.

Hastigheterna på våra vägar

Hastighetsgränsen på Gruvvägen är 40 km/tim. På de tomtnära vägarna är högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Hastigheten har stor inverkan på vägarnas hållbarhet då hög hastighet kastar gruset i dikena och bildar gropar och sk tvättbrädor. Dessutom dammar det för närboende vid högre hastigheter.

Diken och utfarter

Diken mellan tomtgäns och väg skall underhållas av tomtägaren samt utfartssväg från tomt (inkl byte av väg-/dikestrumma vid behov).

Stigar

Ett flertal promenadstigar (rödmålad topp på pålarna) samt stigar till baden underhålls av GA:2.

Grönområden

Grönområdet är ca 190 ha och förvaltas av samfälligheten, vilket innebär att det är samfälligheten som bestämmer vad som skall göras inom området och beslut om vad som skall göras tas på årsstämman.

Vi hjälps åt

Vid gemensamma arbetsdagar förenar vi nytta med nöje. Då samlas vi och utför olika typer av underhållsinsatser som att röja sly, måla, snickra osv blandat med trivsamt umgänge.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.