Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2022
Nyheter – maj 2020
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018
Nyheter – november 2017

Information om hur HÖS hanterar personuppgifter maa GDPR

Publicerad måndag 11 jun 2018, 18:09

INFORMATION OM HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Häverö-Östernäs samfällighetsförening är enligt lag skyldig att ha en aktuell förteckning över ägare till de fastigheter som ingår i föreningen. I förteckningen finns fastighetsbeteckning, namn på ägare, adress till postmottagare (oftast ägare) samt notering om vilka av de fyra gemensamhetsområdena (ga:n) som fastigheten är medlem i. För en del ägare finns därutöver tidigare meddelade telefonnummer och/eller epost-adress. Förteckningen hanteras av föreningens personuppgiftsansvarig = sekreteraren.

Förteckningen finns också hos Contrado Redovisning AB, som handhar föreningens ekonomiredovisning inkl. utskick av avgiftsfakturor.

Varje fastighetsägare i föreningen har tillgång till en egen medlemssida på föreningens hemsida, där egna uppdateringar av kontaktinformation kan göras. Den sidan nås bara av fastighetsägaren och av föreningens hemsidesansvarig = sekreteraren.

Föreningen har också personuppgifter om personer som fått arvode eller annan ekonomisk ersättning från föreningen. De gallras enligt bokföringslagen. Dessa uppgifter finns också hos Contrado.

Föreningen lämnar inte utan samtycke ut personuppgift till tredje part.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter föreningen har om dig. Begäran om detta skickas till info1@herrang.nu

STYRELSEN för Häverö-Östernäs samfällighetsförening

Beslut vid styrelsemöte 2018-05-27

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.