Nyheter

Motioner till årsmötet

Påminnelse Tag vara på möjligheten att påverka i din förening. Senast den 1 mars ska motioner vara styrelsen till handa. Sedan förra årsmötet har vi en grönområdes fond för åtgärder i grönområdet som ligger utöver det som vanligtvis ingår i den årliga planeringen

Om utdebitering av föreningsavgifter

Utdebiteringen av föreningsavgifter som skulle ske nu i januari kommer att försenas p. g. a av att samfälligheter numera är skyldiga att redovisa moms och föreningen har ansökt om detta hos Skatteverket

Tömning av P-planen vid Långskärshamnen

Vi har börjat renovera grusplanen vid Långskärshamnen då skogen håller på att krypa fram från många håll. Det är verkligen dags nu, det växer snart träd bland båtarna. Ni som har ägodelar där, vänligen flytta dem till annat ställe tills arbetet är klart

Avstängning av vatten nattetid

Hej, med anledning av den höga vattenförbrukningen har föreningens vattenansvarige Yngve Karlsson bestämt att i tre veckor med början i morgon måndag 18/7 och torsdag 21/7 stänga distributionspumparna kl. 23:00 och slå på 06:00 Tack för förståelse

Protokoll från årsstämman 2022

Nu finns protokollet från årsstämman under Dokument/Årsstämmor/Årsstämma 2022

Medlemsutskick i skräpposten?

Några av er har kanske fått medlemsutskicket per mail i er skräppostlåda. Om du är en av dem som har fått mailet i skräpposten ber jag dig att lägga till avsändaradressen i din adressbok för mailen eller vitlista avsändaradressen. Mvh Lotta Zaine Sekreterare HÖS

Lystring orientering från hamnkaptenen

Vi har lite oreda i Långskärshamnen vad det gäller bommar och båtar som ligger på land. Jag vill uppmana alla att kontrollera att era bommar som ligger på land är märkta med Tomtnummer eller Namn. Samma sak för de båtar som står uppställda på parkeringen i anslutning till Långskärshamnen

Vattningsförbud

I föreningen råder generellt FÖRBUD mot att VATTNA GRÄSMATTOR, FYLLA POOLER o d. Vi delar samma grundvattenresurs så även de med EGEN BRUNN ska följa detta. Styrelsen

C- Bryggans båtplatser

Skepp ohoj - här kommer lite hamninfo till er som inte deltog på hamndagen. Vi har kontrollmätt C-bryggan och bredden på båtplatserna. Gränsen mellan båtplatserna är nu märkt med tre nubbar

Bevattningsförbud

I föreningen råder generellt förbud mot att vattna gräsmattor,fylla pooler o d. Vi delar samma grundvattenresurs så även de med egen ska följa detta. Styrelsen

Information om hur HÖS hanterar personuppgifter maa GDPR

INFORMATION OM HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Häverö-Östernäs samfällighetsförening är enligt lag skyldig att ha en aktuell förteckning över ägare till de fastigheter som ingår i föreningen. I förteckningen finns fastighetsbeteckning, namn på ägare, adress till postmottagare (oftast ägare) samt notering om vilka av de fyra gemensamhetsområdena (ga:n) som fastigheten är medlem i. För en del ägare finns därutöver tidigare meddelade telefonnummer och/eller epost-adress
Nyheter

Vägnära röjning

Växtligheten utmed våra vägar tar sig allt närmare vägbanorna. För att skapa mera luft runt vägbanorna kommer nu en röjning att genomföras på samtliga vägar där behov finns. Såväl sly och buskage som träd i olika storlekar kommer att röjas

Nyhetsbrev januari 2018

Nyhetsbrev januari 2018 finns nu under Dokument och kan nås av alla medlemmar via den personliga inloggningen

Skyddsjakt inom tomtområdet

Styrelsen för Häverö-Östernäs Samfällighetsförening har beslutat att inleda skyddsjakt av vildsvin inom tomtområdet.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.