Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

Nyheter

Protokoll från årsstämman 2022

Nu finns protokollet från årsstämman under Dokument/Årsstämmor/Årsstämma 2022
Nyheter

Stora vårhamndagen 2022-06-04 10.00

Stora hamndagen 4/6 10.00

Kallelse föreningsårsstämma 2022

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2022 Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 28 maj 2022 kl. 10. 00 Plats: Folkets Hus i Herräng Kaffe och smörgås serveras från kl 09

Hamndag 2021-10-02 10.00

Stora hamnen. Sedvanlig Y-bomdag. Andra arbeten: Behöver röja

Störningar i vattennätet.

I morgon fredag 16/-21 kan det bli störningar i vårt vattennät,vi ska gräva för att hitta läckan på Gökslingan,de tomter som berörs är:113,114. 115. 116

BEHÖVER INTE KOKA VATTNET LÄNGRE

Har idag 7/7-21 fått svar på vattenprovet tagit vid pumpstationen,vid samma tillfälle det visar på att vattnet är tjänligt med anmärkning.Kan efter samtal med miljökontoret meddela att vi inte behöver koka vattnet enligt tidigare uppgift.

KOKA VATTNET

VI HAR IDAG FÅTT BESKED FRÅN MILJÖKONTORET PÅ DET VATTENPROV VI TOG DEN 29/6-21 INNEHÅLLER FÖR HÖGA HALTER AV KOLIFORMA BAKTERIER OCH E.Coli. VI MÅSTE KOKA VATTNET VI ANVÄNDER TILL DRICKSVATTEN OCH MATLAGNING TILLS VIDARE.

LÄCKSÖKNING

Nu på onsdag 30/6 kommer Nordströms rör göra en läcksökning i vårt område,det kan bli kortare avbrott störningar med vattenavbrott från 08:00 och en par tre timmar framåt. På Gökslingan fr. o

Möten vid Sjöstugan

Möten vid Sjöstugan Tag tillfället i akt att träffa någon från styrelsen lördagarna den 3 juli, den 10 juli, den 17 juli och den 24 juli för att framföra åsikter, komma med förslag m m. Tiden är ny för i år 10. 00-11

Protokoll från årsstämman 2021 mm

Protokoll från årsstämman 2021 ligger nu under dokument/åtsstämmor/årsstämma 2021. Information om avtal resp. finansiering för filteranläggningen i vattenverket

Hamndag våren 2021 lördag 29/5 10.00

Stora hamnen. Sedvanlig Y-bomdag. Andra arbeten: Behöver röja

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 äger rum lördagen den 5 juni. Vi kommer att på dansbanan på Folkets hus, Herräng. Kallelsen ska ni få senast den 21 maj.

NYHETER.

SOMMARVATTNET.

Viktnedklassningen av Gruvvägen är nu borttagen

Hej, Viktbegränsningen av Gruvvägen är nu borttagen. Lägg dock märke till att Bredsundsvägen är klassad Max 6 ton så ska man köra in en större transport ska man in via norra infarten. Hälsningar, vägfodgen

Filteranläggningen

Det kan bli störningar i vårt vattennät under veckorna 14 t. o. m

Viktbegränsning, Gruvvägen

Vägentreprenören har från och med idag klassat ner gruvvägen till 4 ton bruttovikt. Nedklassningen gäller tillsvidare tills det har torkat upp. Skyltar finns uppsatta

Protokoll från extra föreningsstämma 20 februari 2021

Hej, Protokollet med bilagor finns nu i Dokument/årsstämmor/extra föreningsstämma 20 feb.

Gökslingan avstängd

Gökslingan är avstängd i höjd med nummer 39 då en vattenläcka under vägen riskerar att underminera vägen. Avstängd tills vidare. I brist på bättre utrustning finns plogpinnar uppsatta. Kör inte där /Vägfogden

Om extra föreningsstämma 20 februari 2021

Extra föreningsstämman 20 februari Den extra föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om köp av membranfilteranläggning och finansiering av densamma med 16 jaröster och 11 nejröster samt 54 fullmakter för ja och 5 fullmakter för nej. Nio närvarande röstberättigade avstod från att svara. Stämmoprotokollet kommer att senast den 6 mars finnas på föreningens hemsida

Extra Stämma om nytt vattenverk 20 februari

Extrastämma om nytt vattenverk den 20 februari! Som tidigare har meddelats är det dags att ta beslut om nytt vattenverk och detta på en extra stämma den 20 februari – ute. För att ge alla en möjlighet att få information och ställa frågor hålls digitala möten innan. Ett var 11 februari, ett hålls på tisdag 16 februari, kl 19

Extra föreningsstämma 20 februari 2021

Extra föreningsstämma kommer att hållas 20 februari 2021. Kallelse, dagordning, fullmakt och bilaga finns under dokument/årsstämmor/extra föreningsstämma 2021. Kallelse har gått ut dels med brev och till er som har angivit e-postadress via e-post

Stämmohandlingarna 2020

Nu finns stämmohandlingarna på föreningens hemsida, under Dokument /Årsstämmor. Fyra dokument är aktuella för stämman: kallelse, stämmohandlingar, debiteringslängd och fullmakt. Om dokumenten är svåra att hitta , pröva Sortera efter Upplagda

Kallelse till årsmöte 12 december 2020

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2020 Häverö-Östernäs samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 12 december 2020 kl. 10. 00 Plats: Dansbanan, Folkets Hus i Herräng obs! utomhus under tak Styrelsen ber om förhandsanmälan senast den 8 december till sekreterare@herrang

Sommarvattnet stängs ner.

Hej på er ! Måste med kort varsel meddela att vi stänger ner sommarvattnet idag 0nsdag 18/11-2020,Det ska ju bli kallare mot helgen.

Föreningsstämma lördag 12 december

Föreningsstämma lördag 12 december Styrelsen har beslutat att hålla stämma lördagen den 12 december. Föreningen behöver avsluta räkenskapsåret 2019 och olika val behöver hållas. Det är förstås en märklig tidpunkt

Vattenavstängning

I morgon 9 Juli från kl 07:00 är vattnet avstängt på Björknäsvägen fr. om. Tomt 207 t

Möt styrelseledamöter i Sjöstugan

Ta tillfället i akt att samtala om frågor som du tycker är viktiga för vår förening. En representant från styrelsen finns vid Sjöstugan varje lördag i juli kl 10. 30-12

NU ÄR VATTNET PÅSLÄPPT 2020-06-01 KL. 15:10

VATTENAVSTÄNGNING 2020-06-01

Nu på måndag 1/6 kommer Nordströms Rör att genomföra en läcksökning av vårat vattennät:eftersom det ät svårt i nuvarande läge med mycket folk i stugorna måste vi stänga av vattnet i hela området från kl: 08:00 till ca 14:00. Vattenledningen ska under denna betraktas som vattenförande,vilket innebär att inga kranar får öppnas undewr tiden. Hoppas alla har förståelse för detta

Medlemsutskick i skräpposten?

Några av er har kanske fått medlemsutskicket per mail i er skräppostlåda. Om du är en av dem som har fått mailet i skräpposten ber jag dig att lägga till avsändaradressen i din adressbok för mailen eller vitlista avsändaradressen. Mvh Lotta Zaine Sekreterare HÖS

Om stämman 2020

Till medlemmarna i Häverö-Östernäs samfällighetsförening I vanliga fall skulle ni ha fått kallelse till föreningsstämma nu i slutet av april. Men det är inte läge för att i år hålla stämma under maj, som det står i stadgarna. Vår branschorganisation Riksförbundet Enskilda Vägar har meddelat att en stämma kan senareläggas om det finns särskilda skäl

Ang. stämman i maj

Flytt av stämman i maj. Som det ser ut nu kommer den planerade stämman i maj att skjutas på framtiden. Styrelsen återkommer med mer information i slutet av april. Glad påsk önskar styrelsen

VATTENVERKET

Information om testperiod i vattenverket. Vad är det viktigaste vi har i vårt område ? jo el och vatten! för snart 30 år sedan byggdes det nuvarande vattensystemet med pumpar och filtersystem,allt enligt bästa tänkbara dåtida teknik. Allt börjar bli slitet och då frågar man sig: kan vi ansluta oss till det kommunala nätet ? Enligt Norrtälje kommun så ligger en sådan åtgärd minst 15,troligen 30 år framåt i tiden

SOMMARVATTEN 2020

Sommarvattnet kommer att släppas på under Vecka 15,kom bara ihåg att stänga era avstängningsventiler vid tomtgränsen senast söndag 5 april. Under våren kommer en tryckstegringspump att installeras för att höja vattentrycket,gäller ettans och tvåans tomtområde. Vet ni idag att era ventiler och kopplingar är lite risiga och smådroppar,så är det skäl att byta,för med ökat tryck så droppar det mer

Nyhet

Sommarvattnet stängs ner V.45 2019

Felaktiga debiteringar i senaste fakturan

Vid senaste utdebieringen blev det fel vid uppdatering av adresser och kostnader. Detta innebar att de fastigheter som ej är anslutna till vattnet och de som ej har båtplats har blivit debitrade för detta. Det rör sig om ett tio tal för vatten och ett trettio tal för hamnen

Lystring orientering från hamnkaptenen

Vi har lite oreda i Långskärshamnen vad det gäller bommar och båtar som ligger på land. Jag vill uppmana alla att kontrollera att era bommar som ligger på land är märkta med Tomtnummer eller Namn. Samma sak för de båtar som står uppställda på parkeringen i anslutning till Långskärshamnen

Information.

Nu på måndag 22/7, ska jag tillsammans med Kurt Nordström gå runt och informera och titta till era avstängningsventiler och avtappningsventiler. är ni inte hemma så tittar vi bara. Vi rör ingenting

Vattningsförbud

I föreningen råder generellt FÖRBUD mot att VATTNA GRÄSMATTOR, FYLLA POOLER o d. Vi delar samma grundvattenresurs så även de med EGEN BRUNN ska följa detta. Styrelsen

Möt styrelsen i Sjöstugan

Möten vid Sjöstugan Tag tillfället i akt att träffa någon från styrelsen lördagarna den 6 juli, den 13 juli, den 20 juli och den 27 juli för att framföra åsikter, komma med förslag m m. Tiden är ny för i år 10-11. Styrelsen

Trevlig midsommar

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig midsommar!

Stämmoprotokoll 2019

Protokollet från 2019 års stämma finns nu på hemsidan under dokument/årsstämmor, där finns också bilaga 1 närvarolista. Några utskrivna ex finns i brevlådan på Sjöstugan för medlemmar som inte har datorer.

C- Bryggans båtplatser

Skepp ohoj - här kommer lite hamninfo till er som inte deltog på hamndagen. Vi har kontrollmätt C-bryggan och bredden på båtplatserna. Gränsen mellan båtplatserna är nu märkt med tre nubbar

hög vattenförbrukning

Denna Vecka V21 har vattenförbrukningen legat på 2m/3 h, lika hög som i semestertider,håll utkik efter läckor. Med så här hög förbrukning ökar risken för saltvatteninträngning påtagligt. Förbud mot vattning,fylla pooler även uppblåsbara,tvätta bilen har vi sen tidigare

Ang läckan på Saltsjövägen

Grävare kommer på måndag då läckan ska åtgärdas..

problem med vattnet på delar av Blommens väg och Saltsjövägen

Idag har Tomas släppt på sommarvattnet, men det gick inte så bra, på Blommens väg, tomterna 52 t. o. m

Vårens Hamndag

Vårens Hamndag blir den 25:e maj. Vi hjälps åt att lägga i bommarna, städa och laga det vi kan.

Kallelse till stämman 2019

För första gången kan vi kalla till stämman via e-post. Om ni vet med er att ni har uppgivit er e-postadress på hemsidan och ändå inte har fått mail med kallelse hör av er till s HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2019 Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 18 maj 2019 kl. 10

Felaktigt telefonnummer i fakturan

Beklagligtvis ligger telefonnumret till tidgare kassör kvar. Behöver ni komma i kontakt med kassören Lars Setterqvist nås han på nummer 070-3881848.

Alla med elfel

Alla som har fortfarande elfel, lågspänning, eller ingen ström alls ska anmäla sig till Vattenfall. Tydligen är det så att Vattenfall saknar översikt. Ta telefonen och ring 020-82 58 58

Om Stormen Alfrida

Logga in för att få information om stormen Alfrida.

Julhälsning

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen

Vattenförbrukningen

Hej, vattenförbrukningen denna vecka har varit extremt låg, 5 m3/dyagn motsvarande vecka 2017 var 42 m3/dygn, ni som har bommat igen denna vecka och stängt serviceventilen, ring eller skicka sms till mig 070/3375096.

Sommarvattnet

Sommarvattnet stängs av V45, dock senast 9/11-2018.

Avhärdningsfiltret i gång igen

Avhärningsfiltret som varit avstängt från 19 juli är igång igenn

Höstens hamndag

Höstens hamndag äger rum den 6:e oktober kl. 10.00.

Ang. avgiften till föreningen

Ang. avgiften till föreningen: Stämman beslutar varje år om vilka avgifter för vägar/ vatten/bad- och lekplatser/båtplats som medlemmarna ska betala till föreningen. Avgifterna finns i den s k debiteringslängden som ingår i stämmohandlingarna, den är också med som bilaga till protokollet från stämman

Avhärdningsfiltret är avstängt

Det är problem med automatiken på avhärdningsfiltret i vattenverket, vilket i sin tur leder till att vattnet ibland inte går ut i ledningarna. Nordström har stängt av filtret temporärt (till ca 5 augusti) vilket innebär att kalkhalten i vattnet ökar. Men vattnet går ut i ledningarna

Bevattningsförbud

I föreningen råder generellt förbud mot att vattna gräsmattor,fylla pooler o d. Vi delar samma grundvattenresurs så även de med egen ska följa detta. Styrelsen

Information om hur HÖS hanterar personuppgifter maa GDPR

INFORMATION OM HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Häverö-Östernäs samfällighetsförening är enligt lag skyldig att ha en aktuell förteckning över ägare till de fastigheter som ingår i föreningen. I förteckningen finns fastighetsbeteckning, namn på ägare, adress till postmottagare (oftast ägare) samt notering om vilka av de fyra gemensamhetsområdena (ga:n) som fastigheten är medlem i. För en del ägare finns därutöver tidigare meddelade telefonnummer och/eller epost-adress

Stämmoprotokoll

Nu finns under dokument/årsstämmor stämmoprotokollet från stämman den 12 maj tillsammans med deltagarförteckning och bokslut så som det fastställdes på stämman utlagda.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag finns under dokument/årsstämma

Sommarvatten

Sommarvattnet kommer att öppnas 27/4-2018

Vatten

Det går ut mycket vatten i vårt system för närvarande, 50m/3 dygn normalt för årstiden ska det ligga på max 30 m/3 dygn. Jag uppmanar alla som är där nu att se över sin avtappningsventil så att inte den står öppen. Den höga förbrukningen har varit en dryg vecka

Vägnära röjning

Växtligheten utmed våra vägar tar sig allt närmare vägbanorna. För att skapa mera luft runt vägbanorna kommer nu en röjning att genomföras på samtliga vägar där behov finns. Såväl sly och buskage som träd i olika storlekar kommer att röjas

Vattenläcka

Idag 24/2-18 vid lunchtid fick vi en vattenläcka, Tomas Nordström har varit ute och sökt, han hittade en läcka på södra gökslingan som omfatter tomterna 120-140, så dessa tomter har inget vatten, det finns vatten att hämta vid vattenverket. Till er som bor i området var uppmärksam på vattensamlingar, Glöm inte att stänga av servisventilen när ni åker hem gäller alla i vår föreningen

Nyhetsbrev januari 2018

Nyhetsbrev januari 2018 finns nu under Dokument och kan nås av alla medlemmar via den personliga inloggningen

Skyddsjakt inom tomtområdet

Styrelsen för Häverö-Östernäs Samfällighetsförening har beslutat att inleda skyddsjakt av vildsvin inom tomtområdet.

Sommarvattnet stängs av den 8 november

Träffa styrelsen i Sjöstugan

Ta tillfället i akt att samtala om frågor som du tycker är viktiga för vår förening. En representant från styrelsen finns vid Sjöstugan varje lördag i juli kl 14-16. Datum och tider finns också inlagt i kalendern.

Vassklippning

Vassklippning. 20 juli kommer vassklipparen från Svensk Vassklippning och klipper båda hamnarna, tvåans och treans bad. Arbetet kan tänkas ta 2 dagar och kommer att utföras av ambifiefordon som ska kunna ta lite mer och bättre än de som vi haft med båtar tidigare
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.