Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

VATTENVERKET

Publicerad tisdag 7 apr 2020, 08:14

Information om testperiod i vattenverket.

Vad är det viktigaste vi har i vårt område ? jo el och vatten! för snart 30 år sedan byggdes

det nuvarande vattensystemet med pumpar och filtersystem,allt enligt bästa tänkbara

dåtida teknik.Allt börjar bli slitet och då frågar man sig: kan vi ansluta oss till det kommunala

nätet ? Enligt Norrtälje kommun så ligger en sådan åtgärd minst 15,troligen 30 år framåt i

tiden.

Därför tycker styrelsen att vi måste se om vårt hus och planera för vårt områdes framtida

vattenförsörjning på bästa möjliga sätt.Vi har problem med något för höga radonvärden,

kloridhalten måste ner,vattnet är för hårt och det är brunfärgat.

Styrelsen har därför beslutat att köra en testperiod på 3-4 månader för att pröva modern

teknik,med en filteranläggning från Björks Rostfria som bygger på ny membranteknik med bl.

a.nanofilter.En 6 m lång stålcontainer rymmande filtren kommer att ställas upp utanför vattenverket i mitten av april.Filtersystemet ska trimmas in så att det fungerar väl när

vattenförsörjningen ökar under runt midsommar.Det måste bl.a. tas flera vattenprover under den tiden.

Testperioden utvärderas efter sommaren. Om testet visar goda resultat kommer styrelsen

att kalla till extrastämma med ett förslag till installation av den nya tekniken jämte en

kostnadskalkyl för installationen.

Styrelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.