Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

Om stämman 2020

Publicerad fredag 1 maj 2020, 13:56

Till medlemmarna i Häverö-Östernäs samfällighetsförening

I vanliga fall skulle ni ha fått kallelse till föreningsstämma nu i slutet av april. Men det är inte läge för att i år hålla stämma under maj, som det står i stadgarna. Vår branschorganisation Riksförbundet Enskilda Vägar har meddelat att en stämma kan senareläggas om det finns särskilda skäl. Så styrelsen har beslutat att skjuta upp stämman. Kallelse till stämma ska enligt stadgarna ske senast två veckor före bestämt datum. Styrelsen kommer regelbundet att göra en bedömning om stämma kan hållas och kallar till den enligt stadgarna när vi ser det möjligt.

Styrelsen har arbetat med bokslut och verksamhetsplanering som om stämman skulle hållits i maj. Under första veckan i maj läggs på hemsidan ut verksamhetsberättelse/bokslut för 2019, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan/budget för 2020 och förslag till debiteringslängd för 2020. Definitiva beslut kan tas först på stämman, då också motioner ska behandlas och styrelse, revisorer, valberedning ska väljas. I avvaktan på stämma och val av ny styrelse så fortsätter nuvarande gruppering som föreningens styrelse.

Styrelsen har fått synpunkter från en del medlemmar på avgifternas storlek. Avgifterna ska förstås inte skena iväg men föreningen har många åtaganden. Ibland på grund av hårda vintrar, regniga somrar eller en rejäl storm, allt oftare för att en anläggning är sliten och behöver åtgärdas. Styrelsen ska bemöda sig om att prioritera noga och för 2020 är väl fungerande vattenförsörjning den viktiga frågan. En tryckstegringspump ska installeras och ett nytt, up-to-date filtersystem ska testas. Det ökar kostnaderna för ga:3 väsentligt men det kompenseras till hälften av minskade kostnader för övriga ga.

Om stämma inte kan hållas före augusti kommer styrelsen att låta göra en utdebitering i augusti enligt den preliminära debiteringslängden, detta för att ha pengar till nödvändiga åtgärder. Om stämman sedan beslutar om ändringar i debiteringslängden kan debiteringen i februari 2021 anpassas så att den totala utdebiteringen blir enligt stämmans beslut.

Även om mycket är annorlunda just nu så får vi hoppas på en vanlig sommar i Herräng, med lagom mycket sol, lagom mycket regn och avkopplande ledighet.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar och hoppas att vi kan mötas på stämma om inte alltför lång tid.

STYRELSEN

Den som önskar handlingarna enligt ovan i pappersform kan kontakta sekreteraren, sekreterare@herrang.nu eller 070-642 1490

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.