Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

Kallelse till årsmöte 12 december 2020

Publicerad fredag 20 nov 2020, 10:31

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSSTÄMMA 2020

Häverö-Östernäs samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed

till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördagen den 12 december 2020 kl. 10.00

Plats: Dansbanan, Folkets Hus i Herräng

obs! utomhus under tak

Styrelsen ber om förhandsanmälan senast den 8 december till sekreterare@herrang.nu eller med sms till 070-642 1490

Som förberedelse för stämman hålls webbmöte torsdag 10 december kl 19- ca 20. Då presenteras ärendena och det finns möjlighet till synpunkter och frågor. Länk till mötet meddelas efter anmälan. Mötet spelas in och inspelningen läggs på hemsidan.

Den som inte kan delta i webbmöte är välkommen att kontakta ordföranden på ordforande@herrang.nu eller 070 - 5291608

Med tanke på rådande smittrisk så uppmanar styrelsen att varje fastighet representeras av högst en person. Ett alternativ är att lämna fullmakt till någon som avser att delta.

Man deltar förstås inte om man har symptom som halsont, hosta, feber

VÄLKOMNA!

___________________________________________________________________

Stämmohandlingar inkl. förslag till debiteringslängd läggs ut på föreningens hemsida www.herrang.nu.

Handlingar i pappersversion kan också beställas av sekreteraren tel. 070-642190 eller e-post sekreterare@herrang.nu

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.